Language of document :

Kanne 19.10.2007 - Wenning v. Europol

(Asia F-114/07)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Rainer Wenning (Haag, Alankomaat) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Vastaaja: Europol

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa Europolin johtajan 21.12.2006 tekemän päätöksen olla pidentämättä kantajan työsopimusta ja olla ottamatta häntä takaisin Europolin palvelukseen 1.10.2007 lähtien

tämän vuoksi kumoaa henkilöstön kehittämis- arviointilomakkeen, johon riidanalainen päätös perustuu

määrää vahingonkorvausta aiheutuneesta aineellisesta ja henkisestä vahingosta

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Päätös olla pidentämättä kantajan sopimusta loukkaa perusteluvelvollisuutta, koska se itsessään ei sisällä siihen oikeuttavia syitä. Se perustui pätemättömään henkilöstön kehittämis- ja arviointilomakkeeseen.

Kantajan arviointikertomus on laadittu Europolin henkilöstön kehittämis- ja arviointisääntöjen vastaisesti (Europolin henkilöstösääntöjen 28 artikla ja henkilöstön arviointi- ja kehittämismenettelyä koskevat suuntaviivat) ja se sisältää useita arviointivirheitä, jotka ovat johtaneet oikeudellisiin virheisiin.

Kantajan esimiehet ovat käyttäneet arviointimenettelyä tarkoituksenaan erottaa hänet, sen sijaan, että häntä olisi arvioitu. Myös tämä on harkintavallan väärinkäyttöä.

Kantajan esimiesten ainoana tavoitteena oli olla uudistamatta hänen sopimustaan huolimatta hänen hyvistä työsuorituksistaan ja siitä, että hänelle oli vakuutettu, että hän saisi paremman arvosanan kuin edellisenä vuonna, jos hänen suorituksensa paranisivat entisestään. Kantajalla oli perusteltu luottamus siihen, että hänen sopimuksensa muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi tai että sitä ainakin pidennettäisiin.

Riidanalainen päätös ja asiayhteys, jossa se tehtiin, eivät myöskään ole yhteensoveltuvia hyvän hallinnon periaatteen ja huolenpitovelvollisuuden kanssa, joita hallinnon on noudatettava työntekijöihin nähden.

Olisi ollut sekä yksikön edun että henkilöstön jäsenen edun mukaista pitää kantaja Europolin palveluksessa. Työ, josta kantaja vastasi, jatkuu edelleen. Kantaja on vuosien aikana työtovereidensa ja myös Europolin ulkopuolisten henkilöiden tyytyväisyydeksi jatkuvasti osoittanut voivansa suorittaa sen hyvin.

Kantajaa on myös syrjitty suhteessa muihin työtovereihin, jotka ovat suorittaneet työtään samalla tavoin kuin hän ja joiden työsopimusta on jatkettu.

Kantaja vaatii lopuksi korvausta niistä aineellisista ja henkisistä vahingoista, joita riidanalainen päätös on hänelle aiheuttanut.

____________