Language of document :

2007. október 19-én benyújtott kereset - Wenning kontra Europol

(F-114/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Rainer Wenning (Hága, Hollandia) (képviselők: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Europol

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Europol igazgatójának 2006. december 21-i határozatát, amely 2007. október 1-jétől nem hosszabbítja meg a felperes szerződését és az Europolnál történő továbbfoglalkoztatását;

A Közszolgálati Törvényszék következésképp semmisítse meg vitatott határozat alapját képező szakmai előmeneteli és értékelő lapot;

A Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes szerződésének meg nem hosszabbításáról szóló határozat sérti az indokolási kötelezettséget, mivel maga a határozat nem tartalmazza az alátámasztására szolgáló indokokat. A határozat érvénytelen szakmai előmeneteli és értékelő lapon alapul.

A felperes értékelő jelentését az Europol szakmai előmeneteli és értékelő eljárásra vonatkozó szabályainak (az Europol személyzeti szabályzatának 28. cikke, valamint a szakmai előmeneteli és értékelő eljárás irányelvei) megsértésével fogalmazták meg, és számos olyan mérlegelési hibát tartalmaz, amelyek téves jogalkalmazáshoz vezettek.

A felperes felettesei a felperes elbocsátásának céljával, nem pedig az értékelésének céljával folytatták le az értékelő eljárást. Ez hatáskörrel való visszaélést is képez.

A felperes feletteseinek egyetlen céljuk az volt, hogy ne hosszabbítsák meg a szerződését, az általa nyújtott jó teljesítmény és azon tény ellenére, hogy biztosították őt: az előző évhez képest jobb minősítést fog kapni, ha a javulása folytatódik. A felperes alappal bízott abban, hogy a szerződését határozatlan idejűre módosítják, vagy legalábbis meghosszabbítják.

A vitatott határozat és a meghozatalának körülményei a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek sem felelnek meg, amelyeket minden adminisztrációnak tanúsítania kell az alkalmazottai vonatkozásában.

Mind a szolgálati érdeknek, mind pedig az alkalmazott érdekének megfelelt volna, ha a felperest megtartják az Europol szolgálatában. Valójában azt a munkát, ami a felperes feladata volt, továbbra is el kell végezni. Az elmúlt évek során a felperes folyamatosan bizonyította, hogy megfelelően el tudja ezt végezni, a munkatársainak és az Europol kötelékén kívüli személyeknek is a megelégedésére.

A felperessel szemben hátrányos megkülönböztetést is alkalmaztak azon más munkatársakhoz képest, akik ugyanolyan teljesítményt nyújtottak, mint ő, és meghosszabbították a szerződéseiket.

A felperes végül kártérítést kér azért a vagyoni és nem vagyoni kárért, amelyet a vitatott határozat okozott neki.

____________