Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja 12. detsembri 2007. aasta määrus - Kerelov versus komisjon

(Kohtuasi F-109/07)

(Avalik teenistus - Ilmselge vastuvõetamatus - Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaaria) (esindaja: advokaat A. Kerelov)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti 2. veebruari 2007. aasta otsus mitte edastada hagejale konkursiga seotud teavet ja dokumente ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________