Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2007 - Kerelov v. komissio

(Asia F-110/07)

(Henkilöstö - Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (edustaja: asianajaja A. Kerelov)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä EPSO:n 7.2.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin toimittamatta kantajalle kilpailuun liittyviä tietoja ja asiakirjoja, ja toisaalta kantajalle väitetysti aiheutuneen vahingon korvaaminen

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________