Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2007 - Kerelov/Komisia

(vec F-110/07)

(Verejná služba - Zjavná neprípustnosť - Článok 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulharsko) (v zastúpení: A. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia EPSO zo 7. februára 2007 o neoznámení informácií a dokumentov vzťahujúcich sa k výberovému konaniu žalobcovi na jednej strane a, na druhej strane, náhrada ujmy, ktorú mal utrpieť

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________