Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 12 decembrie 2007 - Kerelov/Comisia Comunitatilor Europene

(Cauza F-111/07)

(Funcție publică - Inadmisibilitate vădită - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (reprezentant: A. Kerelov, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul

Cerere prin care se solicită, pe de o parte, anularea deciziei EPSO din 14.12.2006 de a nu invita reclamantul să completeze un act de candidatură în vederea unei posibile admiteri la concurs și, pe de altă parte, repararea prejudiciului pe care acesta l-ar fi suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________