Language of document :

2018 m. vasario 16 d. Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia S.A.

(Byla C-125/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Marc Gómez del Moral Guasch

Atsakovė: Bankia S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar šis IRPH1 Cajas (taupomųjų bankų IRPH) indeksas turi būti teisminės apsaugos dalykas, t. y. teismas turi patikrinti, ar šis indeksas vartotojui yra suprantamas, ir tam nesudaro kliūčių tai, jog jis reglamentuojamas įstatymų ir kitų teisės aktų, kadangi tai nėra Direktyvos 93/132 1 straipsnio 2 dalyje numatytas atvejis, atsižvelgiant į tai, jog ši nuostata nėra privaloma ir tokios kintamosios ir mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos į sutartį pardavėjo ar tiekėjo įtraukiamos pasirinktinai?

2.    2.1    Ar, vadovaujantis į [Ispanijos] teisės sistemą neperkeltos Direktyvos 93/13 4 straipsnio 2 dalimi, prieštarauja šiai direktyvai ir jos 8 straipsniui tai, kad Ispanijos teismas remiasi ir taiko jos 4 straipsnio 2 dalį, kai ši nuostata į vidaus teisės sistemą nebuvo perkelta įstatymų leidėjo valia, kuris siekė visiškos visų sąlygų, kurias pardavėjas ar tiekėjas galėtų įtraukti į su vartotojais pasirašomą sutartį, apsaugos, įskaitant tas sąlygas, kurios turi įtakos pagrindiniam sutarties dalykui, net jei jos būtų surašytos aiškia, suprantama kalba?

    2.2    Bet kuriuo atveju, ar yra būtina teikti informaciją ar viešinti šiuos faktus ar duomenis, ar kai kuriuos iš jų, kad būtų suprantama esminė sąlyga, konkrečiai IRPH?

        (i)    Paaiškinti, kaip buvo sudaryta orientacinė norma, tai yra, informuoti, kad šis indeksas apima komisinius ir kitas nominalių palūkanų sąnaudas, jog tai yra paprastas nesvertinis vidurkis, kad pardavėjas ar tiekėjas turėjo žinoti ir pranešti, jog reikėjo taikyti neigiamą maržą, ir kad pateikti duomenys nėra vieši, palyginti su kitu, įprastu indeksu – Euribor.

        (ii)    Paaiškinti, kaip jis keitėsi praeityje ir kaip ateityje gali pasikeisti, informuojant ir viešai paskelbiant tuos grafikus, kurie vartotojui aiškiai ir suprantamai paaiškintų šio specifinio indekso raidą, lyginant su Euribor, įprastu hipoteka užtikrintų paskolų indeksu.

    2.3    Jeigu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nuspręstų, kad būtent prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išnagrinėti sutarties sąlygų nesąžiningumą bei nustatyti visas šio pažeidimo pasekmes pagal savo nacionalinę teisę, šio teismo yra klausiama, ar informacijos apie visa tai trūkumas reikštų, kad sąlyga nėra suprantama, nes vidutiniam vartotojui ji nėra aiški (Direktyvos 93/13 4 straipsnio 2 dalis), arba kad tokios informacijos nepateikimas reikštų nesąžiningą pardavėjo ar tiekėjo elgesį ir todėl tinkamai informuotas vartotojas nebūtų sutikęs savo paskolą susieti su IRPH.

3.    Jei taupomųjų bankų IRPH pripažįstamas negaliojančiu, nesant susitarimo arba tuo atveju, kai jis galėtų neigiamai paveikti vartotoją, kuri iš toliau nurodytų dviejų pasekmių atitiktų Direktyvos 93/13 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį?

    3.1    Sutarties turinio pakeitimas, taikant įprastą, pakaitinį indeksą – Euribor, nes tai yra sutartis, iš esmės siejama su [pardavėjo ar tiekėjo statusą turinčios] įmonės sudėtinėmis palūkanomis.

    3.2    Palūkanų netaikymas, su vieninteliu įpareigojimu grąžinti paskolos sumą paskolos gavėjo ar skolininko nustatytais terminais.

____________

1 Būsto paskolų lyginamasis indeksas.

2 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).