Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 24 februarie 2012 - Wim J. J. Slot/3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(Cauza C-98/12)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Wim J. J. Slot

Pârâtă: 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

Întrebările preliminare

Se încadrează în noțiunea "contract încheiat de consumatori" în sensul articolului 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, situația în care un comerciant își direcționează activitatea spre un alt stat membru prin conceperea unui site internet, iar consumatorul, care are domiciliul pe teritoriul statului respectiv, se deplasează la locul indicat de comerciant urmând informațiile care figurează pe site-ul internet, părțile semnând contractul în acel loc

sau

în acest caz, articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 impune încheierea unui contract în condițiile specifice contractelor la distanță?

În cazul în care articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că, în această situație, contractul trebuie încheiat, în principiu, în condițiile specifice contractelor la distanță:

Este competentă instanța de la locul consumatorului prevăzută de dispozițiile articolului 15 alineatul (1) litera (c) coroborate cu cele ale articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, atunci când părțile contractuale încheie în condițiile specifice contractelor la distanță un antecontract care conduce ulterior, în mod direct, la încheierea contractului?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19, vol. 3, p. 74)