Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) - Wim JJ Slot v. 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(Věc C-98/12)2

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 -

2 - Úř. věst. C 126, 28.4.2012.