Language of document :

2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wim JJ Slot prieš 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(Byla C-98/12)2

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 -

2 - OL C 126, 2012 4 28.