Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 27. novembra rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Wim JJ Slot/3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(lieta C-98/12) 2

Tiesvedības valoda - vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 -

2 - OV C 126, 28.04.2012.