Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 27 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) - Wim JJ Slot mot 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(Mål C-98/12)2

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 -

2 - EUT C 126, 28.04.2012