Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Německo) dne 12. června 2012 - Michael Schwarz v. město Bochum

(Věc C-291/12)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Michael Schwarz

Žalovaný: město Bochum

Předběžné otázky

Je platný čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/20042 ze dne 13. prosince 2004 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 6. května 2009?

____________

1 - Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385 s. 1, 29. 12. 2004).

2 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 142 s. 1, v opraveném znění: Úř. věst. L 188, s. 127).