Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Tyskland) den 12. juni 2012 - Michael Schwarz mod Stadt Bochum

(Sag C-291/12)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Michael Schwarz

Sagsøgt: Stadt Bochum

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 2 af 13. december 2004, som affattet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009  af [6. maj 2009], gyldig?

____________

1 - Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13.12.2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385, s. 1).

2 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009 af 6.5.2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 142, s. 1, og berigtigelse EUT L 188, s. 127).