Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Saksamaa) 12. juunil 2012 - Michael Schwarz versus Stadt Bochum

Kohtuasi C-291/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Michael Schwarz

Vastustaja: Stadt Bochum

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/20042 artikli 1 lõige 2, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, on kehtiv?

____________

1 - Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1).

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1; parandus: ELT L 188, lk 127).