Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Germania) la 12 iunie 2012 - Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Cauza C-291/12)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Michael Schwarz

Pârât: Stadt Bochum

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2252/20042 al Consiliului din 13 decembrie 2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 este valid?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 155).

2 - Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 142, p. 1, rectificare în JO L 188, p. 127).