Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Nemčija) 12. junija 2012 - Michael Schwarz proti Stadt Bochum

(Zadeva C-291/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Michael Schwarz

Tožena stranka: Stadt Bochum

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/20042 z dne 13. decembra 2004 v različici, kot izhaja iz Uredbe (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 veljaven?

____________

1 - Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1).

2 - Uredba (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 142, str. 1; popravek: UL L 188, str. 127).