Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Οκτωβρίου 2013 [αίτηση του Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Michael Schwarz κατά Stadt Bochum

(Υπόθεση C-291/12) 1

(Προδικαστική παραπομπή – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία – Ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα – Κανονισμός (ΕΚ) 2252/2004 – Άρθρο 1, παράγραφος 2 – Κύρος – Νομική βάση – Διαδικασία έκδοσης – Άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή – Δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Αναλογικότητα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Michael Schwarz

κατά

Stadt Bochum

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής απόφασης – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Κύρος του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (EE L 385, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2009 (ΕΕ L 142, σ. 1) (για τον οποίο έχει δημοσιευθεί διορθωτικό στην ΕΕ L 188, σ. 127), από την άποψη του άρθρου 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και του άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών – Δικαίωμα των προσώπων να λάβουν διαβατήριο, χωρίς να ληφθούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα

Διατακτικό

Από την εξέταση του προδικαστικού ερωτήματος δεν προέκυψαν στοιχεία δυνάμενα να θίξουν το κύρος του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009.

____________

1 ΕΕ C 273 της 8.9.2012