Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. oktobra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Nemčija) – Michael Schwarz proti Stadt Bochum

(Zadeva C-291/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Območje svobode, varnosti in pravice – Biometrični potni list – Prstni odtisi – Uredba (ES) št. 2252/2004 – Člen 1(2) – Veljavnost – Pravna podlaga – Postopek sprejetja – Člena 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do spoštovanja zasebnega življenja – Pravica do varstva osebnih podatkov – Sorazmernost)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Michael Schwarz

Tožena stranka: Stadt Bochum

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Veljavnost člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1) v različici, kot izhaja iz Uredbe (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 (UL L 142, str. 1), kakor je bila spremenjena (UL L 188, str. 127), glede na člen 8 Listine o temeljnih pravicah in člen 8 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Pravica osebe, da pridobi potni list brez odvzema prstnih odtisov.

Izrek

Preizkus postavljenega vprašanja ni pokazal ničesar, kar bi vplivalo na veljavnost člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009.

____________

1 UL C 273, 8.9.2012.