Language of document :

Kanne 4.6.2021 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Nordesta (APIAL)

(asia T-315/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja I. Miralles Llorca)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Nordesta GmbH (München, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröitävä sanamerkki APIAL – Rekisteröintihakemus nro 17 958 998

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 25.3.2021 asiassa R 1560/2020-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää EU-sanamerkkiä APIAL koskevan hakemuksen N:o 17 958 998 rekisteröimisen luokkiin 3, 4 ja 5 kuuluvia tavaroita varten

velvoittaa EUIPO:n – ja siinä tapauksessa, että Nordesta GmbH päättää osallistua tähän oikeudenkäyntiin väliintulijana, Nordesta GmbH:n – korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.

____________