Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. března 2022 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Věc T-315/21)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie APIAL – Starší slovní ochranná známka Evropské unie APIRETAL – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Neexistence zásahu do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupkyně: I. Miralles Llorca, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: M. Capostagno a J. Ivanauskas, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nordesta GmbH (Mnichov, Německo) (zástupce: J. Künzel, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. března 2021 (věc R 1560/2020-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Laboratorios Ern a Nordesta.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Laboratorios Ern, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 289, 19.7.2021.