Language of document :

Presuda Općeg suda od 16. ožujka 2022. – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(predmet T-315/21)1

Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije APIAL – Raniji verbalni žig Europske unije APIRETAL – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Nepostojanje povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001 – Dokazi podneseni prvi put pred Općim sudom”

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: I. Miralles Llorca, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Capostagno i J. Ivanauskas, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Nordesta GmbH (München, Njemačka) (zastupnik: J. Künzel, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. ožujka 2021. (predmet R 1560/2020-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Laboratorios Ern i Nordesta.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Laboratorios Ern, SA nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 289, 19. 7. 2021.