Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 16 marca 2022 r. – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Sprawa T-315/21)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego APIAL – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy APIRETAL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001 – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat I. Miralles Llorca)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Capostagno i J. Ivanauskas, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Nordesta GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Künzel)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 marca 2021 r. (sprawa R 1560/2020-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Laboratorios Ern a Nordesta.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Laboratorios Ern, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 289 z 19.7.2021.