Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 16.3.2022 – Laboratorios Ern vastaan EUIPO – Nordesta (APIAL)

(asia T-315/21)(1)

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin APIAL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki APIRETAL – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Maineelle ei aiheudu haittaa – Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta – Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmäistä kertaa esitetyt todisteet)

1.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta – Kumoaminen tai muuttaminen päätöksen antamisen jälkeen ilmenneiden perusteiden nojalla ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohta ja 95 artikla)

(ks. 18 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa, ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artikla; Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artikla)

(ks. 19 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 21, 22 ja 37 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus – Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 24 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkit APIAL ja APIRETAL

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 29, 35, 42 ja 43 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 30 kohta)

7.      EU-tavaramerkki – Viraston päätökset – Laillisuus – Unionin tuomioistuinten suorittama tutkinta – Perusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/1001)

(ks. 36 kohta)

8.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Tavaramerkin maine jäsenvaltiossa tai unionissa – Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta)

(ks. 46 ja 50 kohta)

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Laboratorios Ern, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 289, 19.7.2021.