Language of document :

Жалба, подадена на 5 април 2011 г. -ZZ/Комисия

(Дело F-40/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: : ZZ (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се определят престациите, на които има право жалбоподателя, поради трайната частична инвалидност, от която е засегнат

Искания на жалбоподателя

доколкото е необходимо, да се отмени - в частта, в която се приема, че на жалбопотаделя трябва да бъде заплатена сумата от 10 682,29 EUR, което в действителност е направено - проекта за решение от 2 юни 2010 г., съставен от ответника и свързан с признатите на жалбоподателя на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица гаранции във връзка с претърпян от него инцидент на 17 юни 2005 г.,

да се отмени - в частта, в която се приема, че на жалбоподателя трябва да бъде заплатена сумата от 10 682,29 EUR, което в действителност е направено - решението, в което се превръща проекта за решение от 2 юни 2010 г. с изтичането на законния срок за уведомяване на жалбоподателя за проекта за решение, без последният да е сезирал медицинската комисия,

доколкото е необходимо, да се отмени актът, с който се отхвърля административната жалба от 26 август 2010 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати незабавно на жалбоподателя положителната разлика между сумата, която е следвало да му бъде заплатена на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица във връзка с претърпения инцидент, и сумата от 10 682,29 EUR, която вече му е заплатена, ведно с лихвите върху посочената разлика в размер на 10 % годишно с годишна капитализация, считано от 24 август 2010 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________