Language of document :

Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-40/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se stabilesc prestațiile la care are dreptul reclamantul din cauza invalidității permanente parțiale de care suferă.

Concluziile reclamantului

Quatenus opus est, anularea proiectului de decizie datat 2 iunie 2010, întocmit de pârâtă și privind garanțiile recunoscute în favoarea reclamantului în temeiul articolului 73 din statut în legătură cu un accident al cărui victimă a fost acesta din urmă la data de 17 iunie 2005, anulare solicitată doar cu privire la acea parte din proiectul de decizie în care se stabilește că reclamantului ar trebui să i se plătească, cum de fapt s-a și întâmplat, suma de 10 682,29 euro;

anularea deciziei în care s-a transformat proiectul de decizie din 2 iunie 2010, la expirarea termenului legal de notificare a proiectului către reclamant fără ca acesta din urmă să fi solicitat consultarea de către comisia medicală, anulare solicitată doar cu privire la acea parte din decizia în litigiu în care se stabilește că reclamantului ar trebui să i se plătească, cum de fapt s-a și întâmplat, suma de 10 682,29 euro;

quatenus oportet, anularea actului de respingere a reclamației, datat 26 august 2010;

obligarea Comisiei Europene la plata fără întârziere către reclamant a diferenței pozitive dintre suma care i-ar fi trebuit acordată, în temeiul articolului 73 din statut, în legătură cu accidentul, și suma de 10 682,29 euro deja acordată, împreună cu dobânzile aferente diferenței menționate, la rata anuală de 10% cu capitalizare anuală cu începere de la 24 august 2010;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________