Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. juuli 2011. aasta määrus - Alari versus parlament

(kohtuasi F-38/11)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2009. aasta edutamine - Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal, mil ametnikku oleks tema endises koduinstitutsioonis edutatud - Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Alves ja M. Ecker)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti hageja 2009. aasta edutamise raames edutamata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja ka hageja kohtukulud.

____________

1 - ELT C 179, 18.6.2011, lk 22.