Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 5. jūlija rīkojums - Alari/Parlaments

(lieta F-38/11) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2009. gada paaugstināšana amatā - Starpiestāžu pārcelšana laikā, kad ierēdnis tiktu paaugstināts amatā nosūtošajā iestādē - Iestāde, kuras kompetencē ir lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - S. Alves un M. Ecker)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja nepaaugstināšanu amatā 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

Eiropas Parlaments sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 179, 18.06.2011., 22. lpp.