Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 5. julija 2011

Alari proti Parlamentu

(Zadeva F-38/11)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2009 - Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem, v katerem bi uradnik napredoval v svoji matični instituciji - Institucija, ki je pristojna za odločitev o napredovanju premeščenega uradnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gianluigi Alari (Bertrange, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Alves in M. Ecker, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2009.

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

2.    Evropski parlament poleg lastnih stroškov nosi stroške tožeče stranke.

____________

1 - UL C 179, 18.6.2011, str. 22.