Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2011. július 5.

F‑38/11. sz. ügy

Gianluigi Alari

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2009. évi előléptetési időszak – Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak során, amely alatt a tisztviselőt az eredeti intézményénél előléptették volna – Az áthelyezett tisztviselő előléptetéséről való döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező intézmény”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben G. Alari a Parlament azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben a 2009. évi előléptetési időszakban nem léptették elő AD 7 besorolási fokozatba.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Parlament a saját költségein felül köteles viselni a felperes költségeit is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Intézmények közötti áthelyezés az előléptetési időszak alatt – Az eredeti intézménynek az előléptetéssel kapcsolatos döntésre vonatkozó hatásköre

(Személyzeti szabályzat, 45. pont)

A személyzeti szabályzat 45. cikkében szereplő követelményeknek megfelelően, ha valamely tisztviselő előléptethetővé válik abban az évben, amelyben áthelyezik, az előléptetésével kapcsolatos döntésre vonatkozó hatáskörrel az eredeti intézményének kinevezésre jogosult hatósága rendelkezik.

A személyzeti szabályzat 45. cikke szerint az előléptetésre az előléptethető tisztviselők érdemeinek összehasonlító vizsgálata alapján kerül sor, továbbá az érdemek összehasonlító vizsgálata céljából a kinevezésre jogosult hatóság figyelembe veszi különösen a tisztviselőkre vonatkozó jelentéseket.

Márpedig annak eldöntéséhez, hogy a tisztviselőt elő kell‑e léptetni az N. év január 1‑jére visszamenőleges hatállyal (vagy általánosabb értelemben a N. év folyamán), a kinevezésre jogosult hatóság gyakorlatilag csak a tisztviselők korábbi, különösen az N‑1 év alatt szerzett érdemeinek összehasonlító vizsgálatát végezheti el (továbbá a vizsgálatot az e tisztviselők N‑1. évben és azt megelőzően nyújtott teljesítményét értékelő jelentések alapján végezheti el). E célból ugyanis össze kell hasonlítani az áthelyezett, és azon tisztviselők érdemeit, akik az előbbiek munkatársai voltak az áthelyezést megelőző évben, amely értékelést érvényesen kizárólag az eredeti intézmény végezheti el.

(lásd a 26., 27. és 31. pontot)