Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 5 september 2012 – Skovbjerg Gras / Commissie

(Zaak F-37/11)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 173 van 11/06/2011, blz. 16.