Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 3 май 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-40/11)1

(Публична служба — Социално осигуряване — Бивше длъжностно лице, пенсионирано поради инвалидност — Злополука — Липса на покритие — Жалба с отпаднал предмет — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-жа C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се определят престациите, на които има право жалбоподателя, поради трайната си частична инвалидност

Диспозитив

Липсва основание за произнасяне по жалбата по дело F-40/11, Marcuccio/Комисия.

Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски и е осъден да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр. 34.