Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (yhden tuomarin kokoonpano) 3.5.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-40/11)1

(Henkilöstö – Sosiaaliturva – Entinen virkamies, joka on jäänyt eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi – Tapaturma – Vakuutusturvan puuttuminen – Kohdetta vaille jäänyt kanne – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla vahvistetaan ne suoritukset, joihin kantajalla on oikeus osittaisen pysyvän työkyvyttömyytensä vuoksi.

Määräysosa

Asiassa F-40/11, Marcuccio v. komissio, nostetusta kanteesta ei ole syytä lausua.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.11, s. 34.