Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 3. svibnja 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-40/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 186, 25.6.2011., str. 34.