Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 3. maja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-40/11)1

Javni uslužbenci – Socialna varnost – Nekdanji uslužbenec, upokojen zaradi invalidnosti – Nesreča – Neobstoj kritja – Brezpredmetna tožba – Ustavitev postopka

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti sklepa o določitvi dajatev, do katerih je tožeča stranka upravičena zaradi delne trajne invalidnosti

Izrek

1.    Postopek s tožbo v zadevi F 40/11, Marcuccio proti Komisiji, se ustavi.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki so nastali Evropski komisiji.

____________

1 UL C 186, 25.6.2011, str. 34.