Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.3.2012 – BD v. komissio

(Asia F-36/11)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Sopimuksen uudistamatta jättäminen – Henkilöstösääntöjen 11 a artikla – Eturistiriita – Luottamussuhde – Henkilöstösääntöjen 12 b artikla – Ulkopuolinen toiminta – Syyttömyysolettama)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BD (Etterbeek, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan sopimusta ei sen voimassaolon päättymisen jälkeen jatkettu ja jonka vuoksi kantajaa ei otettu takaisin tehtäviinsä 1.11.2010 alkaen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BD vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 179, 18.6.2011, s. 22.