Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums – Mocová/Komisija

(lieta F-41/11) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Rīcības brīvība – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants – OLAF ģenerāldirektora 2005. gada 30. jūnija lēmuma par jaunu politiku attiecībā uz OLAF pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību 4. pants – Pagaidu darbinieka darba līgumu maksimālais ilgums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dana Mocová (Brisele, Beļģija) (pārstāvji D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt OLAF ģenerāldirektora lēmumu noraidīt prasītājas lūgumu pagarināt viņas pagaidu darbinieka līgumu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkta izpratnē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 282, 24.09.2011., 51. lpp.