Language of document :

Personaldomstolens dom av den 13 juni 2012 – Mocová mot kommissionen

(Mål F-41/11)(1 )

(”Personalmål – Tillfälligt anställda – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal – Utrymme för skönsmässig bedömning – Artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Artikel 4 i OLAF:s generaldirektörs beslut av den 30 juni 2005 om ny praxis med avseende på rekrytering och anställning av tillfälligt anställda vid OLAF – Begränsning i tiden avseende anställningsavtal för tillfälligt anställda”)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dana Mocová (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av OLAF:s generaldirektörs beslut att avslå sökandens ansökan om förlängning av hans anställningsavtal som tillfälligt anställd i den mening som avses i artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 282, av den 24 september 2011, s. 51.