Language of document :

Sag anlagt den 5. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-37/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at udelukke sagsøgeren fra den almindelige udvælgelsesprøve EPSO AD/177/10.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 13. juli 2010 om at udelukke sagsøgeren fra den almindelige udvælgelsesprøve EPSO AD/177/10 annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. januar 2011 om afslag på sagsøgerens klage annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger

Subsidiært fastslås det, at sagsøgeren ikke skal betale Europa-Kommissionens sagsomkostninger.

____________