Language of document :

5. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-37/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja kõrvale avalikust konkursist EPSO AD/177/10.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 13. juuli 2010. aasta otsus jätta hageja kõrvale avalikust konkursist EPSO AD/177/10;

tühistada ametisse nimetava asutuse 5. jaanuari 2011. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

teise võimalusena otsustada, et hageja ei ole kohustatud kandma komisjoni kohtukulusid.

____________