Language of document :

5. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus parlament

(kohtuasi F-38/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus jätta 2009. aasta edutamise raames edutamata hageja, kes viidi 1. septembril 2009. aastal Euroopa Liidu Kohtust üle Euroopa Parlamenti.

Hageja nõuded

tühistada parlamendi 4. jaanuari 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus otsuse peale jätta ta 2009. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD7;

tühistada niivõrd, kui vaja parlamendi otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD7;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________