Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 5ης Απριλίου 2011 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-36/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (Etterbeck, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: T. Bontinck και S. Woog, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως να μην παραταθεί η σύμβαση του προσφεύγοντος-ενάγοντος μετά τη λήξη της και, κατά συνέπεια, να μην επαναπροσληφθεί από 1ης Νοεμβρίου 2010. Αφετέρου, ζητείται να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό ύψους 10 000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη καθώς και να φέρει τα έξοδα της προ της ασκήσεως της προσφυγής-αγωγής διαδικασίας.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που του κοινοποιήθηκε με το σημείωμα της 30ής Αυγούστου 2010, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον προσφεύγοντα ότι η σύμβασή του δεν θα παραταθεί μετά τη λήξη της·

κατά συνέπεια, να διατάξει την επαναπρόσληψη του προσφεύγοντος από την αντιπροσωπεία στην Αλβανία από 1ης Νοεμβρίου 2010 και να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη (στο εξής: καθής) να του καταβάλει μισθό αναδρομικώς. Σε περίπτωση μη επαναπροσλήψεως να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει επιδόματα ανεργίας έως την επαναπρόσληψη του προσφεύγοντος·

να αποσύρει την προσβαλλόμενη απόφαση από τον προσωπικό φάκελο του προσφεύγοντος όπως και κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την παρούσα δίκη·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό ύψους 10 000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη, υπό την επιφύλαξη τυχόν αυξήσεως του ποσού κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς και να φέρει τα έξοδα της προ της ασκήσεως της προσφυγής-αγωγής διαδικασίας·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________