Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Madalmaad) 29. jaanuaril 2021 – O.T. E. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(kohtuasi C-66/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: O.T. E.

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

1.    a. Kas direktiivi 2004/811 artikli 6 lõiget 1 tuleb – arvestades asjaolu, et Madalmaad jätsid riigisisese õiguse kohaselt kindlaks määramata selle sätte kohaselt tagatud järelemõtlemisaja alguse – tõlgendada nii, et järelemõtlemisaeg hakkab ipso iure kulgema hetkest, mil kolmanda riigi kodanik esitab (teatab) Madalmaade ametiasutustele kaebuse inimkaubanduse kohta?

b. Kas direktiivi 2004/81 artikli 6 lõiget 1 tuleb – arvestades asjaolu, et Madalmaad jätsid riigisisese õiguse kohaselt kindlaks määramata selle sätte kohaselt tagatud järelemõtlemisaja kestuse – tõlgendada nii, et järelemõtlemisaeg lõpeb ipso iure siis, kui inimkaubanduse kohta esitatakse kaebus või kui asjaomane kolmanda riigi kodanik avaldab, et ta loobub kaebuse esitamisest?

2.    Kas väljasaatmisotsuste all direktiivi 2004/81 artikli 6 lõike 2 tähenduses tuleb mõista ka meetmeid kolmanda riigi kodaniku väljasaatmiseks liikmesriigi territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile?

3.    a. Kas direktiivi 2004/81 artikli 6 lõikega 2 on vastuolus, kui nimetatud direktiivi artikli 6 lõike 1 kohaselt tagatud järelemõtlemisaja jooksul tehakse üleandmisotsus?

b. Kas direktiivi 2004/81 artikli 6 lõikega 2 on vastuolus, kui nimetatud direktiivi artikli 6 lõike 1 kohaselt tagatud järelemõtlemisaja jooksul viiakse juba tehtud üleandmisotsus täide või tehakse ettevalmistusi selle täideviimiseks?

____________

1     Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud (ELT 2004, L 261, lk 19; ELT eriväljaanne 19/07, lk 69).