Language of document :

Az Elsőfokú Bíróság 2006. május 30-i ítélete - Blom és társai kontra Bizottság

(T-87/94. sz. ügy)1

("Kártérítési kereset - Szerződésen kívüli felelősség - Tej - Kiegészítő illeték - Referenciamennyiség - Értékesítés-megszüntetési kötelezettségvállalást tett termelő - SLOM 1983-termelők - A termelés újrakezdésének elmaradása a kötelezettségvállalás lejártakor")

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: J.C. Blom (Blokker, Hollandia) és az ítélet mellékletében szereplő többi felperes (képviselők kezdetben: H. Bronkhorst és E. Pijnacker Hordjik ügyvédek, később: E. Pijnacker Hordjik)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők kezdetben: A. Brautigam és A.-M. Colaert meghatalmazottak, később: A.-M. Colaert) és az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: T. van Rijn meghatalmazott, segítője: H.-J. Rabe ügyvéd, később: T. van Rijn)

Az ügy tárgya

Az EK-Szerződés 178. cikke (jelenleg EK 235. cikk) és az EK-Szerződés 215. cikkének második bekezdése (jelenleg EK 288. cikk második bekezdés) értelmében benyújtott, a 804/68/EGK rendelet 5c. cikkében említett kiegészítő illeték részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló [nem hivatalos fordítás], 1984. május 16-i 1371/84/EGK bizottsági rendelet (HL L 132., 11. o.) által kiegészített, a 804/68/EGK rendelet 5c. cikkében említett illetéknek a tej- és tejtermékágazatban történő alkalmazására vonatkozó általános szabályok elfogadásáról szóló, 1984. március 31-i 857/84/EGK tanácsi rendelet (HL L 90., 13. o.) alkalmazása miatt a tejértékesítésben való akadályoztatása következtében a felperes által vélelmezetten elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelem tárgyában.

Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet a J. C. Blom által benyújtott részében elutasítja.

Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Az Elsőfokú Bíróság a keresetnek a mellékletben szereplő felperesek által benyújtott részéről jelenleg nem határoz.

____________

1 - HL C 90., 1994.3.26.