Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

Byla T‑87/94

J. C. Blom ir kt.

prieš

Europos Sąjungos Tarybą ir

Europos Bendrijų Komisiją

„Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Deliktinė atsakomybė – Pienas – Papildomas mokestis – Referencinis kiekis – Gamintojas, prisiėmęs įsipareigojimą neprekiauti – SLOM 1983 gamintojai – Gamybos neatnaujinimas pasibaigus įsipareigojimui“

Sprendimo santrauka

Deliktinė atsakomybė – Sąlygos – Neteisėtas institucijų elgesys

(EB 288 straipsnio antroji pastraipa; Tarybos reglamentai Nr. 857/84 ir Nr. 2187/93)

Bendrijos atsakomybė dėl pieno gamintojų, prisiėmusių įsipareigojimą neprekiauti, taikoma kiekvieno gamintojo, kuris patyrė nuostolius, nes jam buvo užkirstas kelias tiekti pieną pagal Reglamentą Nr. 857/84, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 804/68 5c straipsnyje numatyto mokesčio taikymo pieno ir pieno produktų sektoriuje bendrąsias taisykles, atžvilgiu. Ši atsakomybė yra grindžiama teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu. Tačiau šiuo principu konkretaus Bendrijos teisės akto atžvilgiu galima remtis tik tuo atveju, jeigu Bendrija prieš tai sukūrė situaciją, kuri galėjo sukelti teisėtų lūkesčių.

Todėl gamintojai, kurių įsipareigojimas pasibaigė 1983 metais, gali tinkamai grįsti savo ieškinius dėl žalos atlyginimo minėto principo pažeidimu, tik jei jie įrodo, jog priežastys, kodėl jie neatnaujino pieno gamybos per referencinius metus, susijusios su tuo, kad jie buvo sustabdę šią gamybą tam tikrą laikotarpį ir kad dėl šios gamybos organizavimo priežasčių jie negalėjo jos nedelsiant atnaujinti. Iš to išplaukia, kad šie gamintojai turi įrodyti, jog jie aiškiai išreiškė savo ketinimą atnaujinti pieno gamybą, pasibaigus jų įsipareigojimui neprekiauti.

Šiuo atžvilgiu aplinkybė, kad vėliau gautas laikinas referencinis kiekis po to tapo galutiniu referenciniu kiekiu, pati savaime neįrodo, jog ieškovas, pasibaigus jo įsipareigojimui neprekiauti, turėjo ketinimų atnaujinti pieno gamybą.

Taip pat tai, kad gamintojas pagal Reglamentą Nr. 2187/93, numatantį kompensacijos pasiūlymą tam tikriems pieno ir pieno produktų gamintojams, kurių prekyba laikinai sustabdyta, gavo kompensacijos pasiūlymą, neįrodo, jog yra įvykdytos reikalaujamos sąlygos Bendrijos atsakomybei nustatyti nurodytos žalos atžvilgiu.

(žr. 103‑104, 107‑108, 119, 124 punktus)