Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

Zadeva T-87/94

J. C. Blom in drugi

proti

Svetu Evropske unije in

Komisiji Evropskih skupnosti

„Odškodninska tožba – Nepogodbena odgovornost – Mleko – Dodatna dajatev – Referenčna količina – Pridelovalci, ki so sprejeli obveznost netrženja – Pridelovalci SLOM 1983 – Nenadaljevanje pridelave po prenehanju obveznosti“

Povzetek sodbe

Nepogodbena odgovornost – Pogoji – Nezakonito ravnanje institucij

(Člen 288, drugi odstavek, ES; uredbi Sveta št. 857/84 in 2187/93)

Glede mlečnih pridelovalcev, ki so sprejeli obveznost netrženja, je Skupnost odgovorna glede vsakega pridelovalca, ki je utrpel škodo, ker mu je bilo preprečeno oddajanje mleka ob uporabi Uredbe št. 857/84 o določitvi splošnih pravil za uporabo dajatev iz člena 5c Uredbe št. 804/68 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Ta odgovornost temelji na kršitvi načela varstva legitimnega pričakovanja. Vendar se je na to načelo proti zakonodaji Skupnosti mogoče sklicevati le, če je sama Skupnost prej ustvarila položaj, ki bi lahko ustvaril legitimno pričakovanje.

PoPZatoZaZato lahko pridelovalci, za katere je obveznost prenehala veljati leta 1983, odškodninsko tožbo uspešno utemeljijo s kršitvijo navedenega načela le, če dokažejo, da so razlogi, zaradi katerih v referenčnem letu niso nadaljevali mlečne pridelave, povezani z dejstvom, da so to pridelavo prekinili za določen čas in da jim je bilo zaradi organizacijskih vzrokov navedene pridelave onemogočeno, da bi jo takoj nadaljevali. Iz tega sledi, da morajo ti pridelovalci dokazati, da so ob prenehanju njihove obveznosti netrženja jasno izrazili namen nadaljevanja mlečne pridelave.

Glede tega dejstvo, da so pozneje prejeli začasno referenčno količino, ki se je pozneje spremenila v dokončno referenčno količino, samo po sebi ne dokazuje, da je tožeča stranka ob prenehanju obveznosti netrženja imela namen nadaljevati mlečno pridelavo.

Prav tako dejstvo, da je neka tožeča stranka prejela ponudbo za odškodnino na podlagi Uredbe št. 2187/93, ki je določala ponudbo za odškodnino določenim pridelovalcem mleka ali mlečnih izdelkov, ki jim je bilo opravljanje dejavnosti začasno preprečeno, ne more dokazati izpolnitve potrebnih pogojev, da bi bila Skupnosti odgovorna za zatrjevano škodo.

(Glej točke 103, 104, 107, 108, 119 in 124.)