Language of document :

Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Lulju 2009 - Wilman et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

(Kawżi magħquda T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 u T-144/97)1

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Il-President tat-Tmien Awla ordna t-tħassir tal-kawżi magħquda.

____________

1 - ĠU C 43 12.2.1994.