Language of document :

Pirmās instances tiesas 2009. gada 23. jūlija rīkojums - Wilman u.c./Padome un Komisija

(apvienotās lietas T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97 un T-144/97) 1

Tiesvedības valoda - holandiešu

Astotās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt apvienotās lietas no reģistra.

____________

1 - OV C 43, 12.02.1994.