Language of document :

Kanne 9.8.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-86/12)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Lizer-Klatka)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen olla jatkamatta varallaololuettelon EPSO/AD/60/06 voimassaoloa kantajan osalta sillä ajanjaksolla, jonka hän oli äitiys- ja vanhempainlomalla, kumoaminen.

Vaatimukset

Varallaololuettelon EPSO/AD/60/06 voimassaolon päättymisestä 31.12.2011 17.10.2011 tehty päätös on kumottava, siltä osin kuin se koskee kantajaa, ja kantajan valituksesta nro R/147111 10.5.2012 tehty päätös on kumottava ja varallaololuettelon EPSO/AD/60/06 voimassaoloa on jatkettava kantajan osalta sillä ajanjaksolla, jonka hän oli kyseisen varallaololuettelon voimassaoloaikana äitiys- ja vanhempainlomalla eli 3 vuodella ja 46 päivällä.

Virkamiestuomioistuimen on todettava, että 25.7.2007 hyväksytyn Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan 3 kohdan ja kantajan kannekirjelmän 56 kohdassa esittämän vaatimuksen mukaan kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.