Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 – CN mot rådet

(Mål F-84/12)(1 )

(Persomalmål – Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna – Invaliditetskommitté – Medicinsk redogörelse – Medicinska uppgifter av psykiatrisk eller psykologisk art – Medicinsk sekretess – Tillgång – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CN (Brumat, Frankrike) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och M. Bauer)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden direkt tillgång till den slutliga redogörelsen för invaliditetskommitténs slutsatser och tillgång till den diagnos som ställts av kommitténs tredje läkare.

Domslut

Talan ogillas.

CN saka bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader sim Europeiska unionens råd har förorsakats.

____________

____________

(1 ) EUT C 295, 29.9.2012 s. 35.